Svenska Fjällrävsprojektet

Gunnar Olssons Foto är sedan några år tillbaka en stolt sponsor av Svenska Fjällrävsprojektet som är en forskningsgrupp vid Stockholms universitet och som bland annat bedriver forskning om fjällrävens roll i ekosystemet, dess överlevnad och genetik.

Fotograf: Petter Hällberg
Fotograf: Petter Hällberg


Här nedan kan du läsa en årsrapport samt se tabeller från Svenska Fjällrävsprojektet:

Sommaren 2017 föddes 31 fjällrävskullar i Sverige vilket är fler än fjolårets 6 kullar. Flest kullar (16) föddes i Helagsfjällen medan antalet var jämnare och mer utspritt i resten av fjällkedjan, med 4 kullar i Borgafjäll, 8 kullar i Vindelfjällen/Arjeplogsfjällen och enstaka strökullar i Sösjöfjällen, Kebnekaise och Råstojaure. Kullarna var genomgående inte särskilt stora och varierade mellan 1 och 10 valpar.

Årets inventering av smågnagare visade på låga nivåer men den förhållandevis stora ökningen av antalet kullar tyder ändå på att antal smågnagare håller på att öka. Den skandinaviska fjällräven förökar sig bara när tillgången på smågnagare är förhållandevis god och därför ser det ut som om att 2017 kan vara ett uppgångsår för smågnagarstammen. Om utvecklingen fortsätter har 2018 förutsättningar att bli ett bra lämmelår vilket är en förutsättning för att fjällrävsstammen ska kunna tillväxa.

Återkommande skabbproblem i Borgafjäll
I april sågs två skabbsmittade fjällrävar på länsstyrelsens åtelkameror i Borgafjäll. Det är första observationen sedan 2014 och behandling i form av medicinerade korvar sattes genast igång av länsstyrelsens personal. Inga smittade rävar siktades under sommarens fältarbete, men det låga antalet kullar i området under de senaste åren är förmodligen åtminstone delvis en effekt av skabben. Ifjol hade Borgafjäll flest kullar i hela landet (6 stycken) vilket alltså var fler än de 4 som föddes i år.

Fältarbete
Fältarbetet som utfördes i fjällrävsprojektets regi omfattade i år även Norrbotten, tack vare utökad finansiering från Europeiska unionens. Det innebär att det totala arbetsområdet närmast fördubblats. Fältarbetet genomfördes av sammanlagt 57 personer: forskare, examensarbetare och frivilliga från Stockholms universitet tillsammans med länsstyrelsernas naturbevakare. Totalt tillbringade deltagarna från fjällrävsprojektet drygt 900 dagar i fält och drygt 260 lyor besöktes. Dessutom hittades några nya lyor.

Fältarbetet på sociala medier
Sedan några år har Fjällrävsprojektet ett Instagramkonto (@fjallravsprojektet) vilket har kommit upp i över 600 följare under sommaren. Det ger oss möjlighet att nå ut med direktrapporter från fältarbetet medan det pågår och svara på frågor från allmänheten. Inläggen korspostas också på projektets Facebooksida (@arcticfoxproject). Sedan hösten finns vi även på twitter (@fjllrvsprjkt).

fjallravstatistik

Stina Andersson